Jdi na obsah Jdi na menu

Hornické muzeum je  od 1. října 2014 otevřeno v nových prostorách bývalého Perkmistrovského domu s novou expozicí.

 Muzeum vzniklo v roce 1996. 

 

Obrazek

Obrazek

Filip a Jakub je název zaniklé středověké šachty, na jejímž místě se dnes nachází Hornické muzeum v Rudolfově se známou expozicí těžby stříbra. Koho by dnes napadlo spojovat Jižní Čechy a Českobudějovicko s hornictvím? První zmínky o těžbě stříbra u Budějovic v oblasti dnešního Rudolfova pochází již z roku 1385 a skutečné dolování je zřejmě ještě staršího data. Intenzívní báňská činnost však začala až v polovině 16. století a skončila českým stavovským povstáním a následnou třicetiletou válkou. Zdejší doly se ve své době řadily mezi nejvýznamnější kutiště v Čechách. Památek na nejslavnější období najdeme dnes v Rudolfově skutečně poskrovnu. V roce 1990 byly soukromou iniciativou dokončeny dvě trasy hornické naučné stezky do blízkého okolí, mapující poslední zbytky hornických památek. V roce 1996 pak bylo ze stejných pohnutek slavnostně otevřeno malé hornické muzeum v městské knihovně, které je stále rozšiřováno a v současnosti financováno z prostředků města. Vyvrcholením nadšeneckých aktivit se pak stalo uspořádání historicky prvních Hornických slavností města v roce 2000, které jsou Společností přátel Rudolfova za podpory Města Rudolfov konány od té doby každoročně na začátku června. Dalším vrcholem obnovování hornických tradic bylo Setkání hornických měst, uskutečněné v rámci 5. ročníku slavností v roce 2004. V roce 2014 byl pro muzeum rekonstruován Perkmistrovský dům. V květnu 2020 se městská knihovna přistěhovala za muzeem a opět došlo k propojení a větší spolupráci muzea a knihovny.

 

Obrazek