Jdi na obsah Jdi na menu
KNIHOVNÍ ŘÁD
 
1. Knihovna půjčuje knihovní dokumenty z vlastního fondu,prostřednictvím MVS a výměnných souborů.
 
2. Výpůjční lhůta pro absenční půjčování je 1 měsíc. Pokud nežádá vypůjčený dokument jiný uživatel, je možné výpůjční lhůtu prodloužit.
    Některé svazky jsou půjčovány pouze prezenčně.
 
3. Uživatelem knihovny se stává občan po vyplnění přihlášky a uhrazení ročního poplatku. Děti /do ukončení ZŠ/ po předložení písemného souhlasu rodičů.
 
4. Při nedodržení výpůjční doby následují upomínky:
    1. upomínka - automatická                                      10,--
    2. upomínka                                                          20,--
    3. upomínka                                                          50,--
 
5. Uživatel je povinen vrátit vypůjčený dokument v takovém stavu, v jakém si jej vypůjčil. Případnou ztrátu či poškození je povinen ihned hlásit a pak uhradit podle pokynů knihovníka.
 
6. Uživatel nesmí vypůjčený dokument půjčovat dalším osobám, ručí za něj po celou dobu výpůjčky. Nesmí poškozovat čárový kód.
 
7. Ceník poplatků:
    Registrační poplatek na jeden rok /kalendářní/

    Rudolfov,Hlinsko     

     děti,studenti (do 15 let)                20,--

     ostatní                                        50,--

   Přespolní                   

      děti studenti (do 15 let)               40,--

      ostatní                                       80,--
                                    
    poškození čárového kódu                                              10,--
    ztráta čtenářského průkazu                                            10,--
 
Tento knihovní řád je platný od 1.1.2003

Ruší se řád z 1.1.1998

 

 

ZÁVAZNÁ PRAVIDLA O UŽÍVÁNÍ INTERNETU – MěK RUDOLFOV
 
1. Možnost využívat počítačových prostředků k získávání informací
prostřednictvím Internetu má každý občan ČR.
 
2. Vyhledávat informace v Internetu může pouze ten uživatel, který má
alespoň základní znalosti práce na PC a umí s Internetem pracovat.
 
3. Užívání Internetu je z d a r m a
 
4. Uživatel nesmí provádět takové změny v konfiguraci počítače, které by měly vliv na jeho funkci nebo na provoz sítě. Tato činnost je vyhrazena jen odpovědnému pracovníkovi sítě.
 
5. Ukládání dat na diskety může být realizováno pouze po dohodě s odpovědným pracovníkem knihovny.
 
6. Uživatel se zavazuje, že nebude šířit nelegální software, popřípadě je vědomě užívat. Je zakázáno kopírovat a distribuovat části operačního systému a instalovaných programů.
 
  1. Porušením těchto pravidel uživatelem bude uživatel vyloučen z přístupu k PC a Internetu, popř. bude zahájeno řízení o náhradě způsobené škody.
 
  1. Další služby:
    Černobílý tisk – 1 strana A4, cena 2,-- Kč
 
Tato pravidla mají účinnost od 1. ledna 2007